CORONA PROTOCOL

Protocol verantwoord biljarten BV de Jol  

Dit protocol schrijft voor hoe te handelen bij elk bezoek aan ons biljartlokaal Schouw 45 03 zolang de corona maatregelen van kracht zijn.
Het protocol is gebaseerd op het concept protocol van de KNBB, versie 5 d.d. 27 mei 2020.
De handelswijze en aandachtspunten zijn overgenomen uit dit concept protocol, en alleen aangevuld of op details aangepast aan onze situatie.

Voor alle personen die onze lokaliteit willen bezoeken geldt dat zij zich moeten houden aan de RIVM-richtlijnen: (Zie ook  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 ).

Blijf thuis als je een of meer van deze klachten hebt: verkoudheidsklachten (zoals  neusverkoudheid,
    loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk en/of
    smaak (zonder neusverstopping).
Was vaak je handen met water en zeep. 
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen. 
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
Ben je 70 jaar of ouder, of heb je een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Algemeen
• Hou al direct bij aankomst – ook op het parkeerterrein - rekening met anderhalve meter afstand.
• Desinfecteer je handen met de vloeistof bij de ingang.
• Meld je aan bij de barmedewerker; deze houdt bij hoeveel personen aanwezig zijn, en zal zo nodig aangeven dat het maximum bereikt is. Blijf dan eventueel buiten wachten op het terras, of zie af van je bezoek.
• Hou ook op het terras de vereiste afstand, ook als je met meerdere personen aan/om een tafeltje zit.
• Er mogen maximaal 2 spelers per biljart binnen aanwezig zijn; geen toeschouwers, geen arbiters of schrijvers (we biljarten voorlopig alleen recreatief).
• Was je handen met zeep of ontsmet ze na elk toiletbezoek. Desinfecteer het toilet na bezoek (en voor je eigen veiligheid ook vooraf).

Biljarten
• Gebruik alleen de aangegeven tafels en stoelen, en hou rekening met de 1,5 meter regel, ook tijdens het spel.
• Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn stoel.
• Als er toch een keu en/of krijt van de club gebruikt wordt dienen deze vooraf en na afloop gedesinfecteerd te worden.
• Bij de aanvang en na afloop van de partij worden geen handen geschud.
• De keuze-trekstoot wordt niet uitgevoerd. Bepaal wie er begint door middel van tossen of in onderling overleg.
• Ballen, hulpstukken (pins, rest, brug, e.d.) worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd.
• Biljarts worden bij wisseling of vertrek van één of beide spelers gereinigd. De lakens zuigen, de houten omranding desinfecteren.
• Voor extra veiligheid kan een speler ervoor kiezen om met een desinfecterend middel voorafgaand aan en na iedere beurt zijn handen te desinfecteren. In dat geval wel zelf meebrengen!
• Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel.
• De speler die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Bovendien zorgt hij ervoor, dat deze afstand tijdens het spel van de tegenstander in stand blijft. Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt aanvangen. 

Consumpties, afrekenen en vertrek
• Bestellingen alleen via de bestelbonnen, op de bar neerleggen op de aangegeven plaats.
• De barmedewerker levert de consumpties uit op de bar. Zelf afhalen! Lege glazen en flesjes terugbrengen en op de bar afleveren.
• We kunnen nog niet pinnen. Vermijd contact bij het contant afrekenen; gebruik eventueel handschoentjes of het aanwezige schaaltje.
• Meld je af bij de barmedewerker. 

Heb je nog vragen of opmerkingen?
De barmedewerker is het eerste aanspreekpunt: hij/zij ziet er op toe dat de maatregelen in de dagelijkse praktijk worden nageleefd. 
Verder is Jenny Nengerman de aangewezen coronaverantwoordelijke binnen het bestuur. De andere bestuursleden kunnen uiteraard ook benaderd worden met vragen of opmerkingen.
 
We wensen iedereen toch, ondanks alle beperkingen, veel biljartplezier.